Companie  »   Politica de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională a Aquatim

Politica de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională a Aquatim

Publicat la data: 2013-03-25
 

Organizaţia noastră doreşte să-şi îmbunătăţească continuu performanţele în domeniul furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare prin controlul impactului activităţilor noastre, prin reducerea impacturilor negative ale activităţilor asupra mediului fără să fie afectată calitatea serviciilor şi prin îmbunătăţirea performanţei referitoare la sănătatea şi securitatea ocupaţională asigurând desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă.

Asigurăm servicii de înaltă calitate fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, sănătatea şi securitatea angajaţilor şi a tuturor partenerilor noştri de interes.

În acest scop, la toate nivelurile funcţionale ne angajăm:

 • să asigurăm servicii de înaltă calitate, pentru a satisface în mod constant cerinţele şi aşteptările fiecărui client;
 • să sporim satisfacţia clientilor, simultan cu luarea în considerare a riscurilor şi oportunităţilor asociate cu contextul şi obiectivele organizaţiei;
 • să înţelegem nevoile şi aşteptările părţilor interesate;
 • să ne îndreptăm eforturile pentru integrarea serviciilor preluate, să planificăm şi să organizăm transferul de cunoştinţe şi bune practici către noile structuri create;
 • să asigurăm dezvoltarea infrastructurii serviciilor din aria de operare;
 • să protejăm mediul înconjurător, prin retehnologizare acolo unde este posibil, prin prevenirea şi controlul poluării, gestionarea resurselor, materialelor şi deşeurilor, în spiritul dezvoltării durabile;
 • să asigurăm securitatea şi sănătatea la toate locurile de muncă prin minimizarea sau eliminarea riscurilor pentru întregul personal inclusiv pentru contractanţi şi vizitatori;
 • să asigurăm disponibilitatea resurselor necesare şi alocarea responsabilităţilor pentru sistemul de management integrat;
 • să asigurăm conformarea cu cerinţele legale în vigoare, cu alte reglementări existente, cu standardele şi alte cerinţe aplicabile domeniului nostru de activitate, aspectelor de mediu şi de sănătate şi securitate ocupaţională generate;
 • să evaluăm periodic politica, obiectivele şi programele de management, în scopul adecvării şi perfecţionării continue, făcând corecţiile necesare ori de câte ori este nevoie;
 • să ne asigurăm că politica noastră este documentată, implementată, menţinută şi comunicată întregului personal, disponibilă pentru public şi toate părţile interesate;
 • să ne sprijinim proprii angajaţi, prin instruire şi conştientizare, în vederea dezvoltării profesionale şi a cunoaşterii obligaţiilor individuale în domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
 • să încurajăm întregul personal să-şi aducă contribuţia la protecţia mediului înconjurător.

Pentru respectarea acestor angajamente, noi, conducerea Aquatim S.A., am decis implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională, adecvat domeniului nostru de activitate şi scopului organizaţiei; sistemul de management integrat a fost astfel conceput încât să corespundă cu natura şi dimensiunile impactului activităţilor noastre asupra mediului înconjurător, dar şi cu natura şi nivelul riscurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Documentele sistemului de management integrat sunt astfel concepute încât să susţină această politică şi să fie în conformitate cu prevederile standardelor ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.

Director General
Dr. ing. Ilie Vlaicu   

                                                                                                                                                              

Timişoara, 15.02.2017

Politica de calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională Aquatim SA (pdf)

top
RSS Feed AQUATIM articolul in format pdf versiunea pentru imprimanta